Laboro et Emergo - Loopbaancoaching

MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO

Laboro et Emergo maakt zich sterk voor het milieu en wil zo weinig mogelijk schade toebrengen aan de natuur.

"Wij als mensen zijn onderdeel van een en dezelfde natuur."

MVO in de praktijk:

  • Efficiënt met beschikbare materialen omgaan-
  • Gebruik van ongebleekt of gerecycled papier
  • Minder printen meer digitaal
  • Waar mogelijk gebruik maken van openbaar vervoer-
  • Bij korte afstanden gebruik maken van de fiets-
  • Het bewustzijn voor MVO vergroten door mijn partners te vragen na te denken over hún bijdrage aan MVO.

                                                                                                                                                                                                                              mvo logo

Social Return on Investment SROI

"We doen 't samen"

Een oprechte uitspraak over de zoektocht naar leuk werk én mijn vraag aan jou om als opdrachtgever, als partner of als deelnemer van een outplacement- of coachingstraject een duidelijk stap te zetten de wereld een beetje mooier te maken door "de kracht van altruïsme."