Laboro et Emergo - Loopbaancoaching

Coaching voor uw medewerker

Uw medewerker, uw kapitaal.

Loopbaancoaching en outplacement voor medewerkers van 45+ ers vraagt om een specifieke aanpak.

Dit komt omdat nog meer maatwerk vereist is, vanwege de levensfase, meer werkervaring en meer levenservaring. Anders dan iemand van 20 of 30. Deze medewerker heeft al heel veel "ervaring" en levenslessen opgedaan. Dit ligt meestal nog gevoeliger dan iemand aan het begin van zijn of haar carrière.

Wat komt er aan bod:

Aan bod komen bijvoorbeeld wíe deze man of vrouw is (en niet alleen wát iemand is), welke keuzes er zijn gemaakt, hoe bewust iemand in het leven staat en wat zijn of haar, waarden, overtuigingen, passie en drijfveren zijn.

Daar komt psychologie bij kijken, mensenkennis, intuïtie, empathie en respect maar vooral vertrouwen in een goede afloop.

Ik kijk naar mogelijke groei en ontwikkelingspotentieel. Of de wens aanwezig is om binnen of toch buiten het bedrijf verder te gaan. En wat daar dan voor nodig is. Dit wordt in overleg met uw medewerker en met u besproken. 

Ik inventariseer alle wensen, mogelijkheden en emoties, maak een eerlijk en realistisch plan van aanpak met een tijdspad en dan aan de slag!

Wat heeft u als werkgever aan mijn loopbaancoaching en outplacement?

Coaching:

Een eventueel ontslagtraject kan zeer kostbaar zijn. Wellicht is het binnen het bedrijf op te lossen.

Coaching is dan dé oplossing.

Dit is vaak veel goedkoper, haalt onderhuidse gevoeligheden boven en zorgt voor duidelijkheid en transparantie.

Verdere frustraties worden voorkomen.

Hiermee blijft uw kapitaal met ervaring behouden voor uw onderneming.

Outplacement:

Als eventueel toch buiten deur moet worden gezocht is er al veel kennis vastgelegd.

Bovendien heb ik met de medewerker een vertrouwensband opgebouwd.

Dit zal het outplacement-traject een "vliegende start" geven en efficiënter en effectiever maken.

Is fijner voor u en voor uw medewerker. Dan hoeft niet nogmaals het hele verhaal opnieuw verteld te worden.

Hieronder drie voorbeelden uit mijn praktijk, zowel met loopbaancoaching als outplacement:

  1. Ik heb een afgestudeerde jurist begeleid bij het ontdekken van zijn echte drijfveren, maar ook welke blokkades zijn passies tegenhielden. Hij heeft deze blokkades blootgelegd en is er mee aan de slag gegaan. Na vele vele jaren heeft deze warme persoonlijkheid zijn eigen "ik" weer ontdekt, voelt zich weer begrepen en gewaardeerd en werkt weer meer vanuit inhoud en niet alleen voor de vorm. Kon goed schrijven maar durfde hier niets mee te doen, werkt nu als freelance redacteur op sportgebied, een van zijn passies.
  2. Een cliente werkte in een ziekenhuis als verpleegkundige zeer ervaren en veelzijdig, ook als mentor en trainer. Vanwege reorganisatie zonder werk. We zijn eerst ingegaan op de verwerking van het ontslag. Vervolgens waarom ze deed wat ze altijd altijd al deed. Zonder waardeoordeel, zonder aannames. Intelligent en gedreven als ze was, was ze zich niet bewust van ingesleten patronen die haar wens tot zelfontplooiing tegenhielden, én tot die leuke nieuwe baan. Uiteindelijk hebben we dit aangepakt en is ze aan een nieuwe baan gekomen. Met meer zelfstandigheid in een klein zelfsturend team in plaats van anoniem in een grote organisatie. 
  3. Een administratieve duizendpoot die werkte op een middelbare school, met een passie voor jonge mensen, zat "vast" in haar toenmalige job. Ze is in overleg met haar werkgever een coaching-/outplacement-traject aangegaan bij Laboro et Emergo. Ze wist wel dat ze iets anders wilde, maar niet precies wat dat nieuwe dan moest worden en hoe ze daar moest komen. We hebben haar werkwaarden bewust gemaakt en daarmee welke soort organisatie en werkomstandigheden het beste bij haar zouden passen. Dit door tests, oefeningen en coaching-sessies. En ze is er gekomen. Zij was de motor en Laboro zorgde voor benzine. Mijn cliënte supertrots op haar baan en hoe ze daar is gekomen, haar nieuwe baas blij met zo'n gedreven en authentieke persoonlijkheid.

Ik ondersteun kandidaten vanuit "de mens" en we samen naar werk, dus met een zakelijk doel . Dat werkt, áltijd. Want de slagings-/baanscore staat nu op 100%. Echt waar.

Dus waar wacht u op?

Niet opstarten maar dóórstarten.